Publications
Search

Publications :: Search

Show author

On this page you see the details of the selected author.

  Author information
  First name: Radu
  Last name: Timofte
  DBLP: 24/8616
  Rating: (not rated yet)
  Bookmark:

  Below you find the publications which have been written by this author.

  Show item 1 to 10 of 75  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Conference paper
  Yudong Liang, Radu Timofte, Jinjun Wang, Yihong Gong, Nanning Zheng.
  Single Image Super Resolution - When Model Adaptation Matters.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Jiqing Wu, Radu Timofte, Zhiwu Huang, Luc J. Van Gool.
  On the Relation between Color Image Denoising and Classification.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Andrey Ignatov, Nikolay Kobyshev, Kenneth Vanhoey, Radu Timofte, Luc J. Van Gool.
  DSLR-Quality Photos on Mobile Devices with Deep Convolutional Networks.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Eirikur Agustsson, Fabian Mentzer, Michael Tschannen, Lukas Cavigelli, Radu Timofte, Luca Benini, Luc J. Van Gool.
  Soft-to-Hard Vector Quantization for End-to-End Learned Compression of Images and Neural Networks.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Journal article
  Junseok Kwon, Radu Timofte, Luc J. Van Gool.
  Leveraging observation uncertainty for robust visual tracking.
  Computer Vision and Image Understanding 2017, Volume 158 (0) 2017
  Conference paper
  Eirikur Agustsson, Radu Timofte, Sergio Escalera, Xavier Baró, Isabelle Guyon, Rasmus Rothe.
  Apparent and Real Age Estimation in Still Images with Deep Residual Regressors on Appa-Real Database.
  12th IEEE International Conference on Automatic Face Gesture Recognition, FG 2017, Washington, DC, USA, May 30 - June 3, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Konstantin Chekanov, Polina Mamoshina, Roman V. Yampolskiy, Radu Timofte, Morten Scheibye-Knudsen, Alex Zhavoronkov.
  Evaluating race and sex diversity in the world's largest companies using deep neural networks.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Eirikur Agustsson, Radu Timofte.
  NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPR Workshops, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc J. Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo.
  NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPR Workshops, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Journal article
  Andrey Ignatov, Nikolay Kobyshev, Radu Timofte, Kenneth Vanhoey, Luc J. Van Gool.
  WESPE: Weakly Supervised Photo Enhancer for Digital Cameras.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Show item 1 to 10 of 75  

  Your query returned 75 matches in the database.