Publications
Search

Publications :: Search

Show author

On this page you see the details of the selected author.

  Author information
  First name: Junliang
  Last name: Xing
  DBLP: 43/7659
  Rating: (not rated yet)
  Bookmark:

  Below you find the publications which have been written by this author.

  Show item 1 to 68 of 68  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Journal article
  Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian.
  Multi-type attributes driven multi-camera person re-identification.
  Pattern Recognition 2018, Volume 75 (0) 2018
  Conference paper
  Weiming Hu, Jin Gao, Junliang Xing, Chao Zhang, Stephen J. Maybank.
  Semi-Supervised Tensor-Based Graph Embedding Learning and Its Application to Visual Discriminant Tracking.
  IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2017, Volume 39 (0) 2017
  Journal article
  YongHong Tian, Xilin Chen, Hongkai Xiong, Hong-liang Li, Li-Rong Dai, Jing Chen, Junliang Xing, Xindong Wu, Weiming Hu, Yu Hu, Tiejun Huang, Wen Gao 0001.
  Towards human-like and transhuman perception in AI 2.0: a review.
  Frontiers of IT EE 2017, Volume 18 (0) 2017
  Conference paper
  Sijie Song, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jiaying Liu.
  An End-to-End Spatio-Temporal Attention Model for Human Action Recognition from Skeleton Data.
  Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence, February 4-9, 2017, San Francisco, California, USA. 2017 (0) 2017
  Journal article
  Kai Li, Junliang Xing, Weiming Hu, Stephen J. Maybank.
  D2C: Deep cumulatively and comparatively learning for human age estimation.
  Pattern Recognition 2017, Volume 66 (0) 2017
  Conference paper
  Junliang Xing, Kai Li, Weiming Hu, Chunfeng Yuan, Haibin Ling.
  Diagnosing deep learning models for high accuracy age estimation from a single image.
  Pattern Recognition 2017, Volume 66 (0) 2017
  Conference paper
  Pengfei Zhang, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jianru Xue, Nanning Zheng.
  View Adaptive Recurrent Neural Networks for High Performance Human Action Recognition from Skeleton Data.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Qiang Wang, Jin Gao, Junliang Xing, Mengdan Zhang, Weiming Hu.
  DCFNet: Discriminant Correlation Filters Network for Visual Tracking.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Xuecheng Nie, Jiashi Feng, Junliang Xing, Shuicheng Yan.
  Generative Partition Networks for Multi-Person Pose Estimation.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Xiaohu Shao, Junliang Xing, Jiang-Jing Lv, Chunlin Xiao, Pengcheng Liu, Youji Feng, Cheng Cheng.
  Unconstrained Face Alignment Without Face Detection.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPR Workshops, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Journal article
  Chi Su, Jianing Li, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian.
  Pose-driven Deep Convolutional Model for Person Re-identification.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Journal article
  Ke Sun, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Dong Liu, Jingdong Wang.
  Human Pose Estimation using Global and Local Normalization.
  CoRR 2017, Volume 0 (0) 2017
  Conference paper
  Wenhan Yang, Shihong Deng, Yueyu Hu, Junliang Xing, Jiaying Liu.
  Real-Time Deep Video SpaTial Resolution UpConversion SysTem (STRUCT++ Demo).
  Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Jiang-Jing Lv, Xiaohu Shao, Junliang Xing, Cheng Cheng, Xi Zhou.
  A Deep Regression Architecture with Two-Stage Re-initialization for High Performance Facial Landmark Detection.
  2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2017, Honolulu, HI, USA, July 21-26, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Shan Gao, Qixiang Ye, Junliang Xing, Arjan Kuijper, Zhenjun Han, Jianbin Jiao, Xiangyang Ji.
  Beyond Group: Multiple Person Tracking via Minimal Topology-Energy-Variation.
  IEEE Trans. Image Processing 2017, Volume 26 (0) 2017
  Conference paper
  Pengfei Zhang, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jianru Xue, Nanning Zheng.
  View Adaptive Recurrent Neural Networks for High Performance Human Action Recognition from Skeleton Data.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Ke Sun, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Dong Liu, Jingdong Wang.
  Human Pose Estimation Using Global and Local Normalization.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Zhu Teng, Junliang Xing, Qiang Wang, Congyan Lang, Songhe Feng, Yi Jin.
  Robust Object Tracking Based on Temporal and Spatial Deep Networks.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Chi Su, Jianing Li, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian.
  Pose-Driven Deep Convolutional Model for Person Re-identification.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Yan Xu, Yu Cheng, Jian Zhao, Zhecan Wang, Lin Xiong, Jayashree Karlekar, Hajime Tamura, Tomoyuki Kagaya, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Jiashi Feng, Junliang Xing.
  High Performance Large Scale Face Recognition with Multi-cognition Softmax and Feature Retrieval.
  2017 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin, Tomás Vojír, Gustav Häger, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernández, Alvaro García-Martín, A. Muhic, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghaddam, Andrea Vedaldi, Antoine Manzanera, Antoine Tran, A. Aydin Alatan, Bogdan Cosmin Mocanu, Boyu Chen, Chang Huang, Changsheng Xu, Chong Sun, Dalong Du, David Zhang, Dawei Du, Deepak Mishra, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Francesco Battistone, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Goutam Bhat, Guan Huang, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Hongliang Zhang, Houqiang Li, Huchuan Lu, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae-chan Jeong, Jaeil Cho, Jae-Yeong Lee, Jana Noskova, Jianke Zhu, Jin Gao, Jingyu Liu, Ji-Wan Kim, João F. Henriques, José M. Martínez, Junfei Zhuang, Junliang Xing, Junyu Gao, Kai Chen, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Kris Makoto Kitani, Lei Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Mahdieh Poostchi, Martin Danelljan, Matthias Mueller, Mengdan Zhang, Ming-Hsuan Yang, Nianhao Xie, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pallavi M. Venugopal, Pedro Senna, Philip H. S. Torr, Qiang Wang, Qifeng Yu, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Richard Bowden, Risheng Liu, Ruxandra Tapu, Simon Hadfield, Siwei Lyu, Stuart Golodetz, Sunglok Choi, Tianzhu Zhang, Titus B. Zaharia, Vincenzo Santopietro, Wei Zou, Weiming Hu, Wenbing Tao, Wenbo Li, Wengang Zhou, Xianguo Yu, Xiao Bian, Yang Li, Yifan Xing, Yingruo Fan, Zheng Zhu, Zhipeng Zhang, Zhiqun He.
  The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results.
  2017 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2017, Venice, Italy, October 22-29, 2017 2017 (0) 2017
  Journal article
  Bing Li, Weihua Xiong, Weiming Hu, Brian V. Funt, Junliang Xing.
  Multi-Cue Illumination Estimation via a Tree-Structured Group Joint Sparse Representation.
  International Journal of Computer Vision 2016, Volume 117 (0) 2016
  Conference paper
  Wentao Zhu, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Yanghao Li, Li Shen 0001, Xiaohui Xie.
  Co-occurrence Feature Learning for Skeleton based Action Recognition using Regularized Deep LSTM Networks.
  CoRR 2016, Volume 0 (0) 2016
  Conference paper
  Wentao Zhu, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Yanghao Li, Li Shen 0001, Xiaohui Xie.
  Co-Occurrence Feature Learning for Skeleton Based Action Recognition Using Regularized Deep LSTM Networks.
  Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence, February 12-17, 2016, Phoenix, Arizona, USA. 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Yanghao Li, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Chunfeng Yuan, Jiaying Liu.
  Online Human Action Detection using Joint Classification-Regression Recurrent Neural Networks.
  CoRR 2016, Volume 0 (0) 2016
  Conference paper
  Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian.
  Deep Attributes Driven Multi-Camera Person Re-identification.
  CoRR 2016, Volume 0 (0) 2016
  Conference paper
  Jun Li, Chang Xu 0002, Mingming Gong, Junliang Xing, Wankou Yang, Changyin Sun.
  SERVE: Soft and Equalized Residual VEctors for image retrieval.
  Neurocomputing 2016, Volume 207 (0) 2016
  Conference paper
  Cheng Cheng, Junliang Xing, Youji Feng, Deling Li, Xiangdong Zhou.
  Bootstrapping Joint Bayesian model for robust face verification.
  International Conference on Biometrics, ICB 2016, Halmstad, Sweden, June 13-16, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Yanghao Li, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Chunfeng Yuan, Jiaying Liu.
  Online Human Action Detection Using Joint Classification-Regression Recurrent Neural Networks.
  Computer Vision - ECCV 2016 - 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part VII 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian.
  Deep Attributes Driven Multi-camera Person Re-identification.
  Computer Vision - ECCV 2016 - 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part II 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Shengtao Xiao, Jiashi Feng, Junliang Xing, Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim.
  Robust Facial Landmark Detection via Recurrent Attentive-Refinement Networks.
  Computer Vision - ECCV 2016 - 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part I 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin, Tomás Vojír, Gustav Häger, Alan Lukezic, Gustavo Fernández, Abhinav Gupta, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghaddam, Alvaro García-Martín, Andres Solis Montero, Andrea Vedaldi, Andreas Robinson, Andy Jinhua Ma, Anton Varfolomieiev, A. Aydin Alatan, Aykut Erdem, Bernard Ghanem, Bin Liu, Bohyung Han, Brais Martínez, Chang-Ming Chang, Changsheng Xu, Chong Sun, Daijin Kim, Dapeng Chen, Dawei Du, Deepak Mishra, Dit-Yan Yeung, Erhan Gundogdu, Erkut Erdem, Fahad Shahbaz Khan, Fatih Porikli, Fei Zhao, Filiz Bunyak, Francesco Battistone, Gao Zhu, Giorgio Roffo, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Henry Medeiros, Hongdong Li, Honggang Qi, Horst Bischof, Horst Possegger, Huchuan Lu, Hyemin Lee, Hyeonseob Nam, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae-chan Jeong, Jaeil Cho, Jae-Yeong Lee, Jianke Zhu, Jiayi Feng, Jin Gao, Jin Young Choi, Jingjing Xiao, Ji-Wan Kim, Jiyeoup Jeong, João F. Henriques, Jochen Lang, Jongwon Choi, José M. Martínez, Junliang Xing, Junyu Gao, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Krystian Mikolajczyk, Lei Qin, Lijun Wang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Madan Kumar Rapuru, Mahdieh Poostchi, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Matthias Mueller, Mengdan Zhang, Michael Arens, Michel F. Valstar, Ming Tang, Mooyeol Baek, Muhammad Haris Khan, Naiyan Wang, Nana Fan, Noor Al-Shakarji, Ondrej Miksik, Osman Akin, Payman Moallem, Pedro Senna, Philip H. S. Torr, Pong C. Yuen, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Rengarajan Pelapur, Richard Bowden, Robert Laganière, Rustam Stolkin, Ryan Walsh, Sebastian Bernd Krah, Shengkun Li, Shengping Zhang, Shizeng Yao, Simon Hadfield, Simone Melzi, Siwei Lyu, Siyi Li, Stefan Becker, Stuart Golodetz, Sumithra Kakanuru, Sunglok Choi, Tao Hu, Thomas Mauthner, Tianzhu Zhang, Tony P. Pridmore, Vincenzo Santopietro, Weiming Hu, Wenbo Li, Wolfgang Hübner, Xiangyuan Lan, Xiaomeng Wang, Xin Li 0034, Yang Li, Yiannis Demiris, Yifan Wang, Yuankai Qi, Zejian Yuan, Zexiong Cai, Zhan Xu, Zhenyu He, Zhizhen Chi.
  The Visual Object Tracking VOT2016 Challenge Results.
  Computer Vision - ECCV 2016 Workshops - Amsterdam, The Netherlands, October 8-10 and 15-16, 2016, Proceedings, Part II 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Sijie Song, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Jiaying Liu.
  An End-to-End Spatio-Temporal Attention Model for Human Action Recognition from Skeleton Data.
  CoRR 2016, Volume 0 (0) 2016
  Conference paper
  Kai Li, Junliang Xing, Bing Li 0001, Weiming Hu.
  Bootstrapping deep feature hierarchy for pornographic image recognition.
  2016 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Phoenix, AZ, USA, September 25-28, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Xinchu Shi, Haibin Ling, Weiming Hu, Junliang Xing, Yanning Zhang.
  Tensor Power Iteration for Multi-graph Matching.
  2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2016, Las Vegas, NV, USA, June 27-30, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Shaoxin Li, Junliang Xing, Zhiheng Niu, Shiguang Shan, Shuicheng Yan.
  Shape driven kernel adaptation in Convolutional Neural Network for robust facial trait recognition.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2015, Boston, MA, USA, June 7-12, 2015 2015 (0) 2015
  Conference paper
  Mengdan Zhang, Junliang Xing, Jin Gao, Weiming Hu.
  Robust visual tracking using joint scale-spatial correlation filters.
  2015 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2015, Quebec City, QC, Canada, September 27-30, 2015 2015 (0) 2015
  Conference paper
  Yabo Fan, Junliang Xing, Weiming Hu.
  Load-balanced locality-sensitive hashing: A new method for efficient near duplicate image detection.
  2015 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2015, Quebec City, QC, Canada, September 27-30, 2015 2015 (0) 2015
  Conference paper
  Mengdan Zhang, Junliang Xing, Jin Gao, Xinchu Shi, Qiang Wang, Weiming Hu.
  Joint Scale-Spatial Correlation Tracking with Adaptive Rotation Estimation.
  2015 IEEE International Conference on Computer Vision Workshop, ICCV Workshops 2015, Santiago, Chile, December 7-13, 2015 2015 (0) 2015
  Conference paper
  Lin Ma, Xiaoqin Zhang, Weiming Hu, Junliang Xing, Jiwen Lu, Jie Zhou 0001.
  Local Subspace Collaborative Tracking.
  2015 IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2015, Santiago, Chile, December 7-13, 2015 2015 (0) 2015
  Journal article
  Liwei Liu, Junliang Xing, Genquan Duan, Haizhou Ai.
  Scene transformation for detector adaptation.
  Pattern Recognition Letters 2014, Volume 36 (0) 2014
  Conference paper
  Jin Gao, Haibin Ling, Weiming Hu, Junliang Xing.
  Transfer Learning Based Visual Tracking with Gaussian Processes Regression.
  Computer Vision - ECCV 2014 - 13th European Conference, Zurich, Switzerland, September 6-12, 2014, Proceedings, Part III 2014 (0) 2014
  Journal article
  Junshi Huang, Si Liu, Junliang Xing, Tao Mei, Shuicheng Yan.
  Circle Search: Attribute-Aware Shoe Retrieval.
  TOMCCAP 2014, Volume 11 (0) 2014
  Conference paper
  Xinchu Shi, Haibin Ling, Weiming Hu, Chunfeng Yuan, Junliang Xing.
  Multi-target Tracking with Motion Context in Tensor Power Iteration.
  2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2014, Columbus, OH, USA, June 23-28, 2014 2014 (0) 2014
  Conference paper
  Junliang Xing, Zhiheng Niu, Junshi Huang, Weiming Hu, Shuicheng Yan.
  Towards Multi-view and Partially-Occluded Face Alignment.
  2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2014, Columbus, OH, USA, June 23-28, 2014 2014 (0) 2014
  Conference paper
  Luoqi Liu, Junliang Xing, Si Liu 0001, Hui Xu, Xi Zhou, Shuicheng Yan.
  "Wow! You Are So Beautiful Today!".
  TOMCCAP 2014, Volume 11 (0) 2014
  Conference paper
  Xinchu Shi, Haibin Ling, Junliang Xing, Weiming Hu.
  Multi-target Tracking by Rank-1 Tensor Approximation.
  2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Portland, OR, USA, June 23-28, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Luoqi Liu, Hui Xu, Junliang Xing, Si Liu 0001, Xi Zhou, Shuicheng Yan.
  "Wow! you are so beautiful today!".
  ACM Multimedia Conference, MM '13, Barcelona, Spain, October 21-25, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Luoqi Liu, Hui Xu, Si Liu 0001, Junliang Xing, Xi Zhou, Shuicheng Yan.
  "Wow! you are so beautiful today!".
  ACM Multimedia Conference, MM '13, Barcelona, Spain, October 21-25, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Lin Ma, Junliang Xing, Xiaoqin Zhang, Weiming Hu.
  Distance Map of Various Weights: A new feature for adaptive object tracking.
  IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2013, Vancouver, BC, Canada, May 26-31, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Lin Ma, Junliang Xing, Xiaoqin Zhang, Weiming Hu.
  Adaptive cooperative tracking based on multi-graph embedding and Markov Random Field.
  IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2013, Vancouver, BC, Canada, May 26-31, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Shan Zhou, Jun Li, Junliang Xing, Weiming Hu, Jinfeng Yang.
  Non-negative Sparse Coding Using Independent Multi-Codebooks for Near-Duplicate Image Detection.
  Intelligence Science and Big Data Engineering - 4th International Conference, IScIDE 2013, Beijing, China, July 31 - August 2, 2013, Revised Selected Papers 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Liwei Liu, Junliang Xing, Haizhou Ai.
  Online structure learning for robust object tracking.
  IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2013, Melbourne, Australia, September 15-18, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Junliang Xing, Jin Gao, Bing Li, Weiming Hu, Shuicheng Yan.
  Robust Object Tracking with Online Multi-lifespan Dictionary Learning.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2013, Sydney, Australia, December 1-8, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Jin Gao, Junliang Xing, Weiming Hu, Stephen J. Maybank.
  Discriminant Tracking Using Tensor Representation with Semi-supervised Improvement.
  IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2013, Sydney, Australia, December 1-8, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Jin Gao, Junliang Xing, Weiming Hu, Xiaoqin Zhang, Ruiguang Hu.
  Multi-object Tracking under Occlusion Using Dual-Mode Graph Embedding.
  2nd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition, ACPR 2013, Naha, Japan, November 5-8, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Jun Li, Shan Zhou, Junliang Xing, Changyin Sun, Weiming Hu.
  An Efficient Approach to Web Near-Duplicate Image Detection.
  2nd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition, ACPR 2013, Naha, Japan, November 5-8, 2013 2013 (0) 2013
  Conference paper
  Genquan Duan, Haizhou Ai, Junliang Xing, Song Cao, Shihong Lao.
  Scene Aware Detection and Block Assignment Tracking in crowded scenes.
  Image Vision Comput. 2012, Volume 30 (0) 2012
  Conference paper
  Lei Sun, Junliang Xing, Haizhou Ai, Shihong Lao.
  A tracking based fast online complete video synopsis approach.
  Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2012, Tsukuba, Japan, November 11-15, 2012 2012 (0) 2012
  Conference paper
  Liwei Liu, Junliang Xing, Haizhou Ai, Shihong Lao.
  Semantic superpixel based vehicle tracking.
  Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2012, Tsukuba, Japan, November 11-15, 2012 2012 (0) 2012
  Conference paper
  Liwei Liu, Junliang Xing, Haizhou Ai, Xiang Ruan.
  Hand posture recognition using finger geometric feature.
  Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2012, Tsukuba, Japan, November 11-15, 2012 2012 (0) 2012
  Conference paper
  Junliang Xing, Haizhou Ai, Liwei Liu, Shihong Lao.
  Multiple Player Tracking in Sports Video: A Dual-Mode Two-Way Bayesian Inference Approach With Progressive Observation Modeling.
  IEEE Transactions on Image Processing 2011, Volume 20 (0) 2011
  Conference paper
  Junliang Xing, Haizhou Ai, Liwei Liu, Shihong Lao.
  Robust crowd counting using detection flow.
  18th IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2011, Brussels, Belgium, September 11-14, 2011 2011 (0) 2011
  Conference paper
  Junliang Xing, Liwei Liu, Haizhou Ai.
  Background subtraction through multiple life span modeling.
  18th IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2011, Brussels, Belgium, September 11-14, 2011 2011 (0) 2011
  Conference paper
  Junliang Xing, Haizhou Ai, Shihong Lao.
  Hierarchical video object segmentation.
  First Asian Conference on Pattern Recognition, ACPR 2011, Beijing, China, 28-28 November, 2011 2011 (0) 2011
  Conference paper
  Liwei Liu, Junliang Xing, Haizhou Ai.
  Multi-view vehicle detection and tracking in crossroads.
  First Asian Conference on Pattern Recognition, ACPR 2011, Beijing, China, 28-28 November, 2011 2011 (0) 2011
  Conference paper
  Junliang Xing, Haizhou Ai, Shihong Lao.
  Multiple Human Tracking Based on Multi-view Upper-Body Detection and Discriminative Learning.
  20th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2010, Istanbul, Turkey, 23-26 August 2010 2010 (0) 2010
  Conference paper
  Junliang Xing, Haizhou Ai, Shihong Lao.
  Multi-object tracking through occlusions by local tracklets filtering and global tracklets association with detection responses.
  2009 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2009), 20-25 June 2009, Miami, Florida, USA 2009 (0) 2009
  Show item 1 to 68 of 68  

  Your query returned 68 matches in the database.