Publications
Search

Publications :: Search

Show author

On this page you see the details of the selected author.

  Author information
  First name: Chunbao
  Last name: Wang
  DBLP: 78/9966
  Rating: (not rated yet)
  Bookmark:

  Below you find the publications which have been written by this author.

  Show item 1 to 10 of 22  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Conference paper
  Quanquan Liu, Chunbao Wang, Bo Zhang, Lihong Duan, Xin Zhang, Tongyang Sun, Wanfeng Shang, Yajing Shen, Zhuohua Lin, Xiaorui Li, Weiguang Li, Weiping Li, Yulong Wang, Masakatsu G. Fujie, Zhengzhi Wu.
  Kinematics analysis and motion planning of a redundant robotic manipulator for surgical intervention.
  IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems, CBS 2017, Beijing, China, October 17-19, 2017 2017 (0) 2017
  Conference paper
  Chang Li, Qing Shi, Chunbao Wang, Qiang Huang, Toshio Fukuda.
  Calibration and implementation of a novel omnidirectional vision system for robot perception.
  2016 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2016, Qingdao, China, December 3-7, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Tongyang Sun, Chunbao Wang, Quanquan Liu, Zhijiang Lu, Lihong Duan, Pengfang Chen, Yajing Shen, Meng Li, Weiguang Li, Qihong Liu, Qing Shi, Yulong Wang, Jian Qin, Jianjun Wei, Zhengzhi Wu.
  Development of lower limb motion detection based on LPMS.
  IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics, RCAR 2016, Angkor Wat, Cambodia, June 6-10, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Zhijiang Lu, Chunbao Wang, Lihong Duan, Quanquan Liu, Tongyang Sun, Yajing Shen, Qing Shi, Meng Li, Yulong Wang, Jianjun Long, Jianjun Wei, Weiguang Li, Atsuo Takanishi, Zhengzhi Wu.
  Development of an ankle robot MKA-III for rehabilitation training.
  IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics, RCAR 2016, Angkor Wat, Cambodia, June 6-10, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Shihui Shen, Chang Gao, Yong Zhao, Haojian Lu, Yajing Shen, Chunbao Wang, Tongyang Sun, Quanquan Liu, Qing Shi, Jianjun Long, Yulong Wang, Zhengzhi Wu, Jian Qin, Weiguang Li, Massimiliano Zecca, Atsuo Takanishi.
  Development of lower limb rehabilitation evaluation system based on virtual reality technology.
  IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics, RCAR 2016, Angkor Wat, Cambodia, June 6-10, 2016 2016 (0) 2016
  Conference paper
  Tongyang Sun, Zhijiang Lu, Chunbao Wang, Lihong Duan, Yajing Shen, Qing Shi, Jianjun Wei, Yulong Wang, Weiguang Li, Jian Qin, Zhengzhi Wu.
  Mechanism design and control strategies of an ankle robot for rehabilitation training.
  2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2015, Zhuhai, China, December 6-9, 2015 2015 (0) 2015
  Conference paper
  Yurina Sugamiya, Kentaro Matsunaga, Chunbao Wang, Shinya Tokunaga, Shintaro Kawasaki, Hiroyuki Ishii, Yusuke Nakae, Tamotsu Katayama, Atsuo Takanishi.
  Development of state transition model and speech recognition module for training of neurological examination.
  2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2014, Bali, Indonesia, December 5-10, 2014 2014 (0) 2014
  Conference paper
  Chunbao Wang, Lihong Duan, Qing Shi, Ai Niibori, Yusaku Miura, Yurina Sugamiya, Weisheng Kong, Di Zhang, Hiroyuki Ishii, Salvatore Sessa, Massimiliano Zecca, Atsuo Takanishi, Zhengzhi Wu, Jian Qin, Weiguang Li.
  Development of a human-like motor nerve model to simulate the diseases effects on muscle tension for neurologic examination training.
  2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2014, Bali, Indonesia, December 5-10, 2014 2014 (0) 2014
  Conference paper
  Lin Wang, Chunbao Wang, Lihong Duan, Ai Niibori, Yusaku Miura, Yurina Sugamiya, Weisheng Kong, Qing Shi, Hiroyuki Ishii, Salvatore Sessa, Massimiliano Zecca, Atsuo Takanishi, Zhengzhi Wu, Jian Qin, Weiguang Li.
  Development of a nerve model of eyeball motion nerves to simulate the disorders of eyeball movements for neurologic examination training.
  2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2014, Bali, Indonesia, December 5-10, 2014 2014 (0) 2014
  Conference paper
  Yusuke Matsuoka, Luca Bartolomeo, Terunaga Chihara, Usama Imtiaz, K. Saito, Weisheng Kong, Yohan Noh, Yusuke Kasuya, Mirei Nagai, Makoto Ozaki, Chunbao Wang, Salvatore Sessa, Hiroyuki Ishii, Massimiliano Zecca, Atsuo Takanishi.
  A novel approach to evaluate skills in Endotracheal Intubation using biomechanical measurement system.
  IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2013, Shenzhen, China, December 12-14, 2013 2013 (0) 2013
  Show item 1 to 10 of 22  

  Your query returned 22 matches in the database.