Publications
Search

Publications :: Search

Show venue

On this page you see the details of the selected venue.

  Conference
  Name: Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009
  URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-10485-5
  DBLP: db/conf/infoscale/infoscale2009.html
  Bookmark:

  Below you find the publications assigned to this venue.

  Show item 1 to 10 of 22  
  Select a publication
  Show Title Venue Rating Date
  Conference paper
  Siti M. Wasikon, Mustafa Mat Deris.
  Hasten Dynamic Frame Slotted ALOHA Algorithm for Fast Identification in RFID System.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Zhenqiang Gong, Guangzhong Sun, Jing Yuan, Yanjing Zhong.
  Efficient Top-
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Jie Yu, Chengfang Fang, Liming Lu, Zhoujun Li.
  A Lightweight Mechanism to Mitigate Application Layer DDoS Attacks.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Rui Wang, Depei Qian, Danfeng Zhu, Qinglin Zhu, Zhongzhi Luan.
  Tuning Performance of P2P Mesh Streaming System Using a Network Evolution Approach.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Baoning Niu, Jian Shi.
  Scalable Workload Adaptation for Mixed Workload.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Chia-Wei Chu, Ching-Hsien Hsu, Hsi-Ya Chang, Shuen-Tai Wang, Kuan-Ching Li.
  Parallel File Transfer for Grid Economic.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Tien-Hsiung Weng, Sheng-Wei Huang, Ruey-Kuen Perng, Ching-Hsien Hsu, Kuan-Ching Li.
  A Practical OpenMP Implementation of Bit-Reversal for Fast Fourier Transform.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Yuzhong Jiao, Xin'an Wang, Xuewen Ni.
  A Fully Data-Driven Reconfigurable Architecture with Very Coarse-Grained Execution Units.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Xuejiao Liu, Debao Xiao, Nian Ma, Jie Yu.
  A Scalable, Vulnerability Modeling and Correlating Method for Network Security.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Conference paper
  Zhixin Sun, Kai Bu, Ke Ding.
  A Multidimensional Mapping Mechanism Based Secure Routing Method for DHT.
  Scalable Information Systems, 4th International ICST Conference, Infoscale 2009, Hong Kong, June 10-11, 2009, Revised Selected Papers 2009 (0) 2009
  Show item 1 to 10 of 22  

  Your query returned 22 matches in the database.